Coronavirus (COVID-19) oppdatering

Styret i Norsk forening for estetisk plastikkirurgi har nøye vurdert situasjonen, og som helsepersonell må vi stå frem som ansvarlige innen smittevern. Vår kompetanse kan også måtte trenges i tiden som kommer under denne pandemien.

Vi skal bidra til å minske smittespredning og oppfordrer våre medlemmer til å implementere vedtak som minimerer pasientaktivitet (inkludert konsultasjoner og operasjoner), som et ledd i den kollektive dugnaden som nå iverksettes for å stoppe smitten.

Håndtering av akutte tilfeller opprettholdes.

Denne anbefalingen gjelder fra 12. mars til og med 12. spril 2020 kl 24:00.

Vi ber dere alle følge med på helsedirektoratet, helsenorge.no og folkehelseinttituttet https://www.fhi.no/ for fortløpende oppdatering på dette.

Vi i styret oppfordrer våre medlemmer til å følge disse rådene, og fremstå som ansvarlige helsearbeidere i denne krisen.

Amin Kalaaji, overlege, dr med
Leder Norsk forening for estetisk plastikkirurgi
For Styret i Norsk forening for estetisk plastikkirurgi

 

 

NORSK FORENING FOR ESTETISK PLASTIKKIRURGI

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) er en forening for spesialister i plastikkirurgi som arbeider med estetisk kirurgi i Norge. Foreningen er kun åpen for erfarne spesialister som er i aktiv virksomhet innen kosmetisk kirurgi. Foreningen arbeider for å fremme en høy faglig standard, medisinsk så vel som etisk, innenfor kosmetisk kirurgi. NFEP søker å ivareta fagområdets interesser og bidra til saklig informasjon om emnet.

Finn en plastikkirurg
Alle våre kirurgier har minst fem års sammenlagt klinisk tjeneste innen plastikkirurgi