Medlemsskap

Medlemskap
Fullt medlemskap i foreningen forutsetter norsk spesialitet i plastikkirurgi, minst fem års sammenlagt klinisk tjeneste innen plastikkirurgi samt erfaring i, og kunnskaper om kosmetisk kirurgi.

Søknad om medlemsskap behandles av styret etter skriftlig søknad i god tid før generalforsamling. Det kreves anbefaling av to av foreningens medlemmer som bekrefter søkers kompetanse innen kosmetisk kirurgi.

Utestengelse
Medlem som har skadet foreningen eller spesialområdets interesser kan utelukkes fra foreningen.

Utenlandske medlemmer
Utenlandske plastikkirurger kan innvelges som korresponderende medlem.