NFEP

Stiftelse
Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) ble etablert som en seksjon av Norsk Plastikkirurgisk Forening i 1984. Stiftelsen av foreningen kom i gang like etter at man hadde arrangert det første Skandinaviske Estetisk plastikkirurgimøtet i Oslo. Foreningens første leder var dr Gorm Bretteville, med Roald Rindahl og Morten Kveim i styret. 

Hva NFEP står for
Foreningen skal arbeide for en høy standard, faglig såvel som etisk innenfor kosmetisk kirurgi. Den skal ivareta fagområdets vitenskapelige og faglige interesser og bidra til saklig informasjon om emnet.

Samabeid med American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)
Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) er en selvstendig organisasjon, og har en sammarbeidsavtale med American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS). Foreningen har 66 aktive medlemmer og ledes av Amin Kalaaji med Christian Busch og Bjørn Jarle Tvedt i styret. Det er organisert 2 faglige møter Norwegian-American Aesthetic Surgery Meeting, Oslo 2015, 2017 (NAAM 1,2). NAAM 3 er planlagt October 25-26, 2019. Mer info www.naam.no