Intimkirurgi

Norsk forening for estetisk plastikkirurgi har sammen med Norsk gynekologisk forening utarbeidet faglige anbefalinger for utøvelse av intimkirurgi i Norge

Definisjon
Intimkirurgi defineres i denne sammenheng som forminsking av de indre kjønnslepper (labia minora). Inngrepet utføres i Norge og internasjonalt både av gynekologer og plastikkirurger. I all hovedsak utføres inngrepene utenfor det offentlige helsevesen.

Juridisk vurdering
Det har vært stilt spørsmål ved om kirurgiske inngrep som har til hensikt å redusere størrelsen på de indre kjønnslepper er i strid med kjønnslemlestelsesloven. Den norske legeforening ved juridisk seksjon  har etter oppfordring tatt saken opp til vurdering og kommet frem til at intimkirurgi ikke kan sammenholdes med tradisjonell omskjæring/kjønnslemlestelse. Dette begrunnes i avgjørende forskjeller i motivasjon for inngrepet og graden av anatomiske endringer inngrepene medfører.

Faglige anbefalinger
Styret i Norsk forening for estetisk plastikkirurgi og styret i Norsk gynekologisk forening er enige om at indikasjonen for intimkirurgi ikke bør være rent kosmetisk, men fysiske plager som relateres til indre kjønnslepper. Pasienter som ønsker operasjon skal gis utførlig informasjon om normalvariasjon i anatomi, komplikasjonsrisiko ved kirurgi og langtidskonsekvenser. Det anbefales at pasienter ikke settes opp til eventuell operasjon direkte etter konsultasjon, men at man sikrer at pasientene har gjort seg grundige refleksjoner om inngrepet ved at det går noe tid fra konsultasjon til operasjonstidspunkt. Det er et særlig krav til alle behandlende leger om å utvise en stor grad av etisk skjønn ved håndtering av slike problemstillinger. Yngre pasienter må håndteres med spesiell aktsomhet, og markedsføring må ikke spille på folks lyter eller fordommer mot normale kroppsfenomen.