Bukplastikk

Bukplastikk er et inngrep som utføres for å stramme opp og forme magen. Inngrepet kan utføres på både kvinner og menn.

Et inngrep for mange
Mange opplever at magen står frem, blir slapp eller henger ned mer enn ønsket. Dette kan gi plager med sår- og soppdannelse i hudfolder, ømhet i mageregionen ved trykk, folder som er sjenerende og i veien når man skal ha på seg klær, eller at magen står ut slik at man ser gravid ut. Noen har smerter i mage og nedre del av rygg som følge av at de rette magemusklene har glidd fra hverandre. 

Sprik av magemuskler
En operasjon med bukplastikk kan være med å løse disse plagene. Som en del av et kosmetisk inngrep gjøres ofte en fettsuging av mage og flanker i tillegg til at magehud og fett fjernes kirurgisk. Dersom det er nødvendig å sy sammen de rette magemusklene (musculus rectus abdomini) gjøres dette gjerne samtidig. Sprik av magemuskelene (rectusdiastase) ses gjerne etter graviditeter og kan gi opphav til smerter i rygg og mage, at magen står ut og vansker med å oppnå fremgang ved trening av magemusklene. 

Full bukplastikk og nedre bukplastikk
Ved operasjon lages et snitt i nedre kant av magen og hud og fett løses fra underliggende muskulatur helt opp mot ribbebuen. Ved en full bukplastikk beholder navlen sin opprinnelige posisjon, men får et nytt utgangshull i magehuden. Ved en nedre bukplastikk (minibuk) flyttes ikke navlen, og man gjør som regel ingen ting med muskulaturen. Et alternativ er en såkalt modifisert bukplastikk der man hovedsakelig fokuserer på å sy sammen magemusklene.

En full bukplastikk er et omfattende inngrep som medfører ømhet i magen i flere uker etter inngrepet. Operasjonen vil etterlate et arr i nedre del av magen