Behandling i utlandet

Stadig flere annonser tilbyr kosmetisk kirurgi i utlandet, såkalt "medical tourism". Gjennom tekst og bilder tilbys behandling til vesentlig lavere priser enn det som kan oppnås i Norge, og ofte loves det en omfattende pakke med for eksempel hotell og spa i tillegg til den kosmetiske behandlingen.

NFEP anbefaler på prinsipielt grunnlag ikke helsereiser til utlandet for å få gjennomført kosmetisk kirurgi eller behandling. Det er flere grunner til dette.

Ulik kompetanse
Det ofte vanskelig eller umulig for deg som pasient å vite noe om kompetansen til kirurgene du kommer til. En kirurg er ikke en kirurg, og du er avhengig av at den eller de som behandler deg har kunnskapen og erfaringen som skal til. Det er strenge krav til norske spesialister i plastikkirurgi, og som pasient er man sikret at den som behandler deg har gjennomført en omfattende utdannelse i tillegg til videreutdannelse og spesialisering. 

Man vet heller ikke om utstyret som benyttes er av god kvalitet og til å stole på eller om lokalene tilfredsstiller dine krav til funksjon, sikkerhet og hygiene. Du har heller ingen garanti for at annet personale ved klinikken har utdannelsen og kompetansen som kreves.

Språkproblemer og ulike mål
For det andre kan språket være et stort problem. Er du sikker på at legen forstår hva du ønsker? God kommunikasjon er essensielt for å få det resultatet du ønsker deg. Men ikke bare må man skjønne hva man enes om. I tillegg vet vi at hva som anses som pent er ulikt i forskjellige land og kulturer og vi har forskjellige referanser.

Usikre garantiordninger
Mange utenlandske klinikker tilbyr heller ikke en garanti for eventuelle komplikasjoner eller ved behov for korreksjon. I Norge er du som pasient alltid forsikret gjennom Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), også om du opereres ved en privatklinikk. Denne forsikringen gjelder ikke ved behandling på sykehus utenfor Norge.

Det er svært viktig at alle kirurgiske inngrep og medisinske behandlinger følges godt opp at kyndig personale. Etter et kosmetisk inngrep er det vanlig med hyppige kontroller for å sikre at resultatet blir som forventet, at eventuelle komplikasjoner oppdages tidlig og for å gi svar på spørsmål som naturlig dukker opp. Det er alltid best at den eller de som har utført en behandling står for videre oppfølging. Ved en operasjon er det bare kirurgen som vet hva som har blitt gjort og hva som er forventet videre forløp, hvordan du skal forholde deg, hva som er vanlig etc.

En kontroll hos fastlege eller annen lege i Norge er derfor ikke optimalt.

Fare for smitte
Det er svært viktig å huske på at bakterieflora ved sykehus i utlandet er ulik den vi har i Norge. Smitte med antibiotikaresistende bakterier (MRSA) er et kjent problem og kan skape store vanskeligheter for pasienter ved retur til et norsk sykehus. Dersom du har blitt behandlet ved sykehus utenfor Norden siste tre måneder må dette oppgis ved kontakt med norsk helsevesen!

Behandling i Norge gir trygghet
Våre medlemmer får mange henvendelser fra pasienter som er fortvilet over oppståtte komplikasjoner og/eller ikke er tilfredse med resultatet av en behandling.

Noen har reist tilbake til utlandet for en korreksjon og ender dermed opp med å måtte betale langt mer enn det det hadde kostet å bli operert her hjemme.

Andre velger å operere seg her på nytt til full pris.

En tredje gruppe ender dessverre opp med verken det ene eller andre og grunnet økonomi må de avstå fra videre tiltak og blir nødt til å akseptere det resultatet de har fått.

Bruk sunn fornuft i valget av klinikk før du bestemmer deg!

Vi minner deg på at de fleste godkjente plastikkirurgiske klinikker i Norge har ett års garanti for all type behandling vi foretar, inklusiv eventuelle komplikasjoner eller korreksjon for å forbedre resultatet.

Ta gjerne kontakt med en godkjent plastikkirurg med erfaringen innen kosmetisk kirurgi. Kontakter du en av våre medlemmer er du i trygge hender