Fett-transplantasjon

Fett-transplantasjon dreier seg om å flytte fett fra områder med overskudd til områder der man ønsker volum. Fett-transplantasjon er en gammel og velkjent prosedyre, men teknikken har utviklet seg de siste årene slik at resultater etter transplantasjonen er mer forutsigbare. Man oppnår en permanent volumøkning der det transplanterte fettet legges inn. Fettet gir volum og spenst til hud og vev. Vanlige områder å transplantere fett til er ansikt, bryst og rumpe. Fettet hentes fra områder med overskudd så som mage, flanker, utside lår, innside kne etc. Man kan kun benytte kroppseget fett.

Skånsomt inngrep
Ved fetthøstingen benyttes svært tynne kanyler (stålrør) som settes inn gjennom huden. Dettee etterlater svært diskrete arr. Kanylene er butte i enden slik at de ikke skader nerver og blodkar. Fettet settes inn med tilsvarende butte kanyler med liten diameter. Fett-transplantasjon er et skånsomt inngrep, og det er som regel lite smerter i etterkant av inngrepet. Man må imidlertid forvente hevelse og blåmerker i det opererte området i uker etter behandlingen.

Inngrepet
Operasjonen utføres i lokalbedøvelse eller narkose. Fetthøsting og transplantasjon utføres i samme prosedyre. Fett hentes ut med eget utstyr før det renses og transplanteres tilbake til ønsket område. Det finnes flere ulike metoder og utstyr tilgjengelig både for fett-høsting og rensing.

Etter operasjon
Det er vanlig å hovne opp i det transplanterte området etter operasjonen, og hevelsen kan vedvare i flere uker. Noe av det transplanterte fettet vil av ulike årsaker ikke overleve, slik at det transplanterte volumet vil avta noe i løpet av de første en til to måneder etter inngrepet. Det nylig transplanterte fettet er svært senstivt for trykk og kulde. Fettet som er transplantert må ikke kjøles ned og man må unngå vedvarende og hardt trykk mot det transplanterte området.

Viktig med kvalifisert operatør
For å oppnå et kosmetisk tilfredsstillende resultat er det avgjørende at kirurgen er godt kjent med den medisinske teknikken, vet hvor det er egnet å høste fett, vet hvilket utstyr som skal benyttes og hvor mye fett som kan transplanteres. En fettsuging kan gi ujevnheter og skader i vevet som er permanente. Ved innsetting av fett er det avgjørende at kirurgen kjenner anatomien i området og ikke setter fettet inn i organer eller blodkar. Dette kan gi alvorlige komplikasjoner! Det anbefales at kun erfarne og kvalifiserte leger utfører denne typen inngrep. 

Gjort riktig og på rett indikasjon er fett-transplantasjon et inngrep som kan gi svært gode resultater